Log ind på EE-web:

Glemt password?

Efter besøget

Eleftersynet indrapporteres ved at anvende et skema. Skemaet er en integreret del af EE-web. Rapporten skal udleveres/sendes til ejer eller dennes repræsentant.

Virksomheden skal gemme en kopi af rapporten i 5 år i forbindelse med KLS. Sikkerhedsstyrelsen anbefaler dog at gemme rapporterne i 5 år efter udløb af hensyn til sager, der falder ind under ansvarsforsikringen.

Gyldighed
Rapporten er gyldig i 1 år. Den skal være gyldig på det tidspunkt, hvor køberen af ejendommen modtager rapporten.  Bliver ejendommen først solgt mere end 1 år efter rapportens datering, skal der udarbejdes en ny elinstallationsrapport.

Hvis det er samme virksomhed, der foretager fornyelsen, betales der et reduceret vederlag for fornyelsen. Det er virksomheden, der afgør i hvilket omfang det er nødvendigt at gennemgå installationerne igen. Vederlaget fastsættes af virksomheden under hensyn til omfanget af den nye gennemgang.

14 dages frist
Rapporten skal være udarbejdet, afsluttet og betalt i EE-web senest 14 dage efter, at eleftersynet er gennemført. Virksomheden kan oplyse kunden om, at man på Boligejer.dk har mulighed for at se elinstallationsrapporten via Nem-ID. Kun efter aftale med kunden kan virksomheden undlade at sende den færdige rapport til kunden.

Udbedring af fejl efter eleftersynet
Når rapporten er færdig og afleveret kan virksomheden påtage sig at udbedre elinstallationen. Til gengæld kan virksomheden ikke udarbejde en ny rapport, hvis der er udført elinstallationsarbejde efter den første rapport. Det vil sige, at en anden autoriseret virksomhed skal udarbejde den nye rapport efter udbedringerne. Det skyldes, at virksomheden ellers vil komme til at kontrollere de installationsarbejder, man selv har udført i huset. Virksomheden skal naturligvis overholde reglen om ikke at betinge eleftersynet af, at der købes andre ydelser.

Læs mere i håndbogens kapitel 5

Usikkerhed om oplysninger
Vurderes det, at der er usikkerhed om oplysninger, som har været til rådighed fra ejeren eller dennes repræsentant i forbindelse med gennemgangen af bygningens elinstallationer, skal dette og årsagen til usikkerheden oplyses i elinstallationsrapporten. 

Læs mere i håndbogens kaptitel 7.3

Fotodokumentation
EE-web indeholder ikke mulighed for at uploade eller dokumenter til rapporten. Virksomheden kan dog evt. anvende billeder internt for som dokumentation ved fejl og beskadigelser ved installationen.