Log ind på EE-web:

Glemt password?

Spørgsmål om eleftersyn

Vi har samlet en række spørgsmål og svar om eleftersyn.

Spørgsmål og svar om Log ind i EE-web

 • Hvad er vigtigt at huske ved tilmelding?
  Virksomhedens brugernavn er virksomhedens cvr‐nummer, hvis man har glemt virksomhedensadgangskode, kan man få en ny tilsendt til virksomhedens e‐boks.

  Alle andre brugere har deres e‐mail som brugernavn og kan få tilsendt en ny adgangskode til deres e‐mail.

 • Kan jeg ændre mit brugernavn i EE‐web?

  Som virksomhed (brugernavn = cvr-nummer) bruges e-mailadressen til at få tilsendt kvitteringer og nyhedsbreve fra Sikkerhedsstyrelsen. Her kan en hvilken som helst e-mailadresse anvendes. Det skyldes, at virksomhedens brugernavn altid vil være cvr-nummer.
  Som administrator- eller medarbejderprofil kan en e-mailadresse kun bruges én gang, da den fungerer som brugernavn. Hvis man glemmer sin adgangskode, er det også den adresse der benyttes til at fremsende en ny.
  Hvis man som administrator udfylder feltet ”Adm. mail”, får denne tilsendt kvitteringsmail for rapporter afsluttet af administratoren selv eller medarbejdere under denne. 
Spørgsmål og svar om autorisation

 • Hvem må udføre eleftersyn?

  Eleftersyn må kun udføres af autoriserede installatørvirksomheder, der har en EFUL‐ eller EDBO som begyndelsesbogstaver i sit autorisationsnummer.

 • Kan en person, der er beskikket byggesagkyndig, og som laver tilstandsrapporter, udføre eleftersyn?

  Ja. Hvis den byggesagkyndige er ansat i en autoriseret installatørvirksomhed, der er tilmeldt Eleftersynsordningen. Den byggesagkyndige skal have de nødvendige elfaglige kvalifikationer for at kunne udarbejde elinstallationsrapporterne, herunder kendskab til at arbejde med installationer under spænding.

Spørgsmål og svar om betaling

 • Hvordan kan jeg se, at en rapport er betalt?
  En rapport ændrer status til ”afsluttet” i EE‐web, når den er betalt.
  EE‐web kan sende en mail (til en selvvalgt e‐mail adresse) hver gang, du har lavet en betaling.
  Mailen indeholder de nødvendige oplysninger og fungerer som en betalt faktura.
   
 • Hvilke betalingskort kan jeg anvende til betaling i EE-web?
  Der kan anvendes Dankort, VISA-Dankort, VISA, VISA Electron, Mastercard, Maestro og Diners. Under valg af betalingskort i EE-web kan du se, hvilke kort, der kan anvendes.
  Betalingsoplysninger skal kun indtastes én gang, når du tilmelder dig Eleftersynsordningen.
  NB: Et Dankort kan kun anvendes til netbetalinger 15 gange pr. døgn. Derfor er det en god idé at samle betalinger af elinstallationsrapporter.

Spørgsmål og svar om it

 • Hvad gør jeg, hvis virksomheden har fået nyt autorisationsnummer?
  Der kan være forskellige årsager til, at virksomheden har fået et nyt autorisationsnummer, fx ved bortfald, tilbagekald eller skift af cvr-nummer.

 • Hvis virksomhedens autorisationsnummer er bortfaldet eller tilbagekaldt bliver virksomheden automatisk inaktiv i EE-web. Hvis virksomheden herefter får et nyt autorisationsnummer og fortsat vil være en del af Eleftersynsordningen, skal virksomheden gentilmelde sig på eleftersynsinfo.dk. Virksomheden har adgang til tidligere oprettede rapporter, hvis virksomheden stadig har det samme cvr-nummer. Har virksomheden skiftet cvr-nummer og gentilmelder sig ordningen, har den ikke adgang til tidligere oprettede rapporter.

 • Virksomhedens elinstallationsrapporter og anden dokumentation skal altid gemmes i KLS. I EE-web kan du eksportere rapporterne i PDF-format og gemme dem lokalt, så længe i har autorisation i det samme cvr-nummer. 

Andre juridiske spørgsmål og svar

 • Hvad betyder uvildig?
  At være uvildig vil sige, at man er uafhængig af interesser, der kan påvirke arbejdet. Interessen kan være økonomisk eller personlig.
  Det er en hovedregel, at man ikke må kontrollere sit eget arbejde. Den autoriserede installatørvirksomhed skal være uvildig i den enkelte sag.
  Det betyder, at virksomheden for hver opgave med at udarbejde elinstallationsrapport skal vurdere sin uafhængighed.
  Læs mere om uvildighed i Håndbogens kapitel 5.4
   
 • Hvem tager stilling til, om man er uvildig?
  Den autoriserede installatørvirksomhed og dens medarbejdere skal, inden elinstallationsrapporten udarbejdes, vurdere om den er uvildig eller ej.
  Læs mere om uvildighed i Håndbogens kapitel 5.4

Andre spørgsmål og svar

 • Hvordan finder boligsælgerne en tilmeldt autoriseret installatørvirksomhed?
  Hjemmesiden boligejer.dk er indgangen for forbrugerne til alt, hvad der har med salg og køb af bolig at gøre.
  Her kan boligsælger og finde og bestille tilmeldte autoriserede elinstallatørvirksomheder.

  Den autoriserede elinstallatørvirksomhed må ikke modtage bestilling af elinstallationsrapport fra sælgers ejendomsformidler. Dette hænger sammen med kravet om uvildighed. Alternativt kan ejendomsformidler tilbyde, at sælger kan bestille en elinstallationsrapport gennem et forsikringsselskab, der udbyder ejerskifteforsikringer.

 • Er der et bestemt skema for eleftersynet?
  Ja. Skemaet findes i Sikkerhedsstyrelsens internetbaserede informations- og registreringssystem (EE-web). Man kan kun udarbejde elinstallationsrapporter via dette system.
  Boligens forskellige rum skal gennemgås, og der vil være afkrydsningsfelter ud for eksempelvis test af fejlstrømsafbryder, stikkontakter i vådrum med mere. Fejl og mangler skal kategoriseres efter lovlighed og funktionsdygtighed.
 • Håndbogen

  Læs håndbog for eleftersyn (Version 5 - gældende)

  Opdateret 22.3.2019

  Link til håndbogen